B    O    W    L    S       C    L    U    B       T    I    L    B    U    R   G

      Waar speelt de Bowls Club Tilburg en wanneer

            De Bowls Club Tilburg  speelt in het tafeltennis centrum 

                                                       “ IRENE “

                                                 Insulindestraat 3a

                                                  5013 BA Tilburg

                             Telefoon van het centrum  013 5451100

​

             Gespeeld wordt op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur

De  Bowls Club Tilburg is aangesloten bij de meedoen regeling van de gemeente Tilburg

Contact:

De Voorzitter Dhr. R.P.G.Helmer, telef : 0652015501

De secretaris:  Mevr.  P.E.A. Pijnenburg, telef. 0162- 426909

De penningmeester: Dhr. F.J.J.G. Smulders.