B    O    W    L    S       C    L    U    B       T    I    L    B    U    R   G

Bowls.

Bowls valt onder de precisie balsporten.

Bowls wordt in engels sprekende landen door jong en oud gespeeld.

Bowls sport kan tot op hoge leeftijd worden beoefend..

Bowls wordt buiten gespeeld op gras- en/of  kunstgrasvelden en binnen op oprolbare matten ( greens ),

van 30 meter lang en 4 meter breed.

Het aantal greens is afhankelijk van de grootte van de beschikbare hal.

De bedoeling van het spel is de Bowl ( zwarte of gekleurde  bal ) zo dicht mogelijk bij de jack ( kleine witte of 

gele bal )  te rollen.

De bowl is een afgeplatte ronde bal  en heeft een bias waardoor deze bij  het afremmen een curve ( bocht ) maakt.

De moeilijkheid van de bowls sport is het inschatten van de juiste snelheid, de afstand en de hoek  van het 

rollen van de bowl.

Wilt u eens kennismaken met de bowls sport en de Bowls Club Tilburg?

U bent van harte welkom op onze clubmiddagen.

Wij helpen u graag.

Spelmaterialen zijn in voldoende maten aanwezig om de sport uit te proberen.